Blog Image

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Husvagn och villavagn med mögellukt

Fukt & Mögel Posted on Tue, February 22, 2011 21:03:10

Det är mycket vanligt att känna elak lukt eller s.k. mögellukt i villavagnar och husvagnar. Särskilt om de inte vinterförvaras så att fukt, regn och snö inte kan orsaka mögel och lukt i dessa. Det är ett måste att värma upp både villavagn och husvagn under höst, vinter och vår även om man inte ska vara i vagnen. Det eftersom konstruktionen ser ut sådan att fukt lätt kan leta sig in i väggar tak och golv. Har det sedan bildats mögel i konstruktionen är det mycket svårt att sanera bort det utan att riva upp och ersätta med friskt material. Med andra ord var rädd om din husvagn och villavagn! Använd också avfuktare, särskilt om du vistas i vagnen under kall årsperiod och inte ventilerar så mycket. Fukt ansamlas då inne och vandrar ut i väggar och främst taket.Mögel i många hus

Fukt & Mögel Posted on Mon, February 21, 2011 13:19:11

Boverket har gjort en undersökning som omfattar 1.800 hus i Sverige, för att sedan använda denna undersökning att statisktisk sett bedöma skicket på det totala byggnadsbeståndet i landet. De fann att många av husen var så illa ansatta av fukt och mögel att fuktskadorna påverkande luften inomhus, vilket kunde upptäckas via luktsinne eller okulärt. Boverket har satt en tidsram för att åtgärder så snabbt som möjligt ska utföras. Deras åtgärdsplan ligger fram till 2020, där de flesta fuktskador ska vara borta. Ett av medlen för att kunna uppnå denna tidsram är att certifiera fuktsakkunniga som vid husförsäljning ska (likt energideklaration) gå in och genomsöka huset efter ev. problem. Information ska också ges till husägare för att dessa ska kunna förebygga och åtgärda fukt, mögel och lukt, i t.ex. krypgrund, källare, vind, platta på mark och andra aktuella konstruktioner. Totalt kan det för husägare komma att röra sig om upp till 12.000:- i kostnad för att få huset sitt energi- och fuktdeklarerat. Vi har skrivit lite om det under Boverket Betsi.Hus med mögel svåra att sälja

Fukt & Mögel Posted on Sat, July 31, 2010 10:36:17

DN har uppmärksammat det problem som vi innan skrivit om, nämnligen att husköpare väljer att avstå köp då det konstaterats förhöjda värden av fukt eller rent av mögel i huset. DN´s artikel om dessa problem med husköp relaterat mögel. Vår sedan länge presenterade info. om samma fenomen med mögel.

Det visar sig att allt fler blivit medvetna om de risker och den ekonomiska olägenhet som kan följa vid ett husköp där fuktskada i form av mögel hittats. I senaste rapporterna menas att hela 17% av köparna har nobbat ett objekt av given anledning. Vi tror att det i verkligheten finns ett mörkertal och att fler har valt att avstå husköpen. I vilket fall som helst kommer denna siffra att stiga då det skrivs och forskas allt mer inom ämnet mögel och de hälsorisker som kan tillstöta för de som bor i huset. Allt fler vill de facto inte ta chansen att betala dyrt för ett hus som kanske visar sig vara ett s.k. sjukt hus.

Det efterforskas nu p.g.a. ett antal byggskandaler såsom den senaste kring “enstegstätad fasad” säkrare byggmetoder där delkonstruktionerna inte drabbas av mögel i samma högfrekventa utsträckning. Vi tror att när man väl börjar bygga säkrare och mer sett till fukt förlåtande så kommer än fler att välja bort de hus som idag uppvisar riskkonstruktion.

Det är tyvärr inte sällan som vi får in samtal från förtvivlade husköpare vilka redan har skrivit under köpekontraktet och har uppdagat att deras hus inte mår bra eller att skadorna av mögel eller lukt var avsevärt större än vad de innan trodde.

Samtidigt berättar alldeles för många om att besiktningsmannen de anlitat inte funnit, förringat eller rent av negligerat sådant som definitivt skulle vara avgörande för om de från början velat investera i boendet eller ej.Sommarstuga sommarstugelukt

Semester och mögellukt Posted on Sat, July 17, 2010 00:11:34

Har i år (2010) hunnit med att ta semester under midsommarhelgen. Hyrde en sommarstuga i Glimminge Plantering. Kom dit och möttes av en fräsch nystädad doft och tänkte… Det är kanske ändå en sommarstuga utan problem med sommarstugelukt!? För avkopplings skull bestämde jag mig redan innan ankomst att någon titt in genom ventilerna till krypgrund skulle inte göras för kontroll av status på denna. Därmed var det full avslappning från arbetet som gällde. Väl hemkommen tog vi upp de medhavda sängkläderna och de luktade något som för min yrkeskategori är välkänt, nämligen mögellukt. Med andra ord var denna sommarstuga inte frisk. Med stor sannolikhet kom lukten upp från krypgrunden. Sådan lukt är svår att upptäcka på plats, särskilt eftersom rengöringsvätskor använts och att vi vädrade i princip fram fram till läggdags.

Ytterligare två dagars semester gick av stapeln vecka 28 då kosan styrdes mot Ölands djurpark. De har där ett vandrarhem med för mig värdens mest ryggovänliga våningssängar. Som tur var sov barnen bättre och stortrivdes bland de spännande djuren som likt mig kippade efter luft i sommarvärmen. Även i denna stuga fanns en svagare fukt- mögellukt som satte sig fast i kläderna. Det såg ut att vara en plintgrund med glest satta brädor längs ut med spalten mellan mark och vägg, därmed motsvarande en uteluftsventilerad krypgrund. Det fanns ett ventilationssystem installerat men det var inte i drift.

Mitt råd är att ställa en förfrågan om det finns mögel/mögellukt i den sommarstuga eller det vandrarhem som blir aktuellt för övernattning. Blir svaret nej och det ändå visar sig finnas mikrobiell lukt så bör detta leda till avslag på hyran/avgiften. Det finns ganska många personer som är känsliga och reagerar mot mögel. Var förutseende och kontrollera med den som hyr ut. Likväl gäller det för dig som hyr ut att kontrollera byggnaderna samt åtgärda, t.ex. med avfuktare om fel finns.Krypgrunder påverkas av värmebölja

Krypgrund Posted on Thu, May 20, 2010 15:08:51

Under den senaste veckan har det rått ett sådant klimat att krypgrunder drabbats av hög fuktlast. Det beror på den s.k. svarta havs-värmen som från rysslandshåll drar in över landet. SVT har skrivit en artikel kring ämnet, vilken kan nås genom länken här.

Vintern har sett till att ordentligt kyla ned marken i krypgrund så att skillnaderna i värme blir höga när denna tropik-liknande luft ventileras in. Kondensbildning har rapporteras från ett antal håll till oss, såväl inne i krypgrund som utanpå grundmurarna.

I övre delen av Sverige har man mött dubbel fuktproblematik då den från Ryssland inkommande värmen och fukten ser till att smälta snön alldeles för snabbt. Källare och krypgrund översvämmas i vissa områden kraftigt. Görs inte snabba insatser emot det inkommande vattnet eller den fukt som tillförs krypgrund riskeras skador på husen för åtskilliga summor i såväl materialbyte som sanering och arbetstimmar. Det är inte heller säkert att försäkringsbolag vill ersätta. Därför är det av största vikt att förebygga så gott det går. Hälsoaspekten måste också vägas in gällande att man riskerar att må dåligt av att bo i ett fuktskadat hus.

Vi läste någon annan artikel om ett mindre hus som fått förankras för att inte flyta iväg, samt om något fall där den bärande marken under hus spolats bort. Sådana händelser är givetvis mycket svåra att gå fri ifrån om olyckan inträffar. Dock har man godare chans att säkra sin krypgrund från fuktig inkommande uteluft och uppstigande markånga i förebyggande skede.

Hoppas nu det löser sig utan vidare skador uppe i norr!Fotokatalys i luftrenare kan vara bluff

Luftrening & Sanering Posted on Wed, May 19, 2010 11:34:03

Vi har tittat på och jämfört olika luftrenare med fotokatalys både i fältförsök och genom att öppna och granska själva konstruktionen. Det visar sig att man från vissa företag hävdar att det i deras luftrenare sker fotokatalys även om det inte finns någon riktig katalysator inbegripen. Med riktig katalysator menas att det någonstans i anslutning till uv-lampan i luftrenaren ska finnas coating i form av t.ex. titiandioxid eller liknande för högst möjliga effekt.

Viss mindre fotokatalytisk effekt kan nås om man applicerar aluminiumplåtar runt lampan. Meningen är då att aluminiumoxiden som kanske bildas på plåten ska alstra fotokatalys när uv-ljuset når oxiden ifråga.

Vi anser definitivt inte att man kan marknadsföra en luftrenare med orden fotokatalys om det ej finns någon reell katalysator inuti.

Den vilseledande marknadsföringen kanske beror på att annonsörerna till fullo inte kan princierna för hur fotokatalys fungerar. De hävdar att det bildas fotoplasma från luftreningen. Fotoplasma är som vi ser det egentligen benämning för processen där uv-ljuset möter ozon som båda kommer ifrån den speciella kompositlampan. Då bildas hydroxylradikaler som är en slags oxidationsagent. Det har inte direkt med fotokatalysfunktionen att göra och ska inte heller blandas ihop med denna, även om liknande och synergiska effekter nås om man lägger till katalysatorer som i sin tur kraftigt accelererar resultatet.

Våra egna luftrenare AirSteril innehåller katalysatorer i form av aluminiumskivor med coating av TiO2 vilket är förkortning av Titandioxid. Därmed ges fotokatalysresultat av mycket hög kvalitet, även om konkurrenter säger tvärtom för att få sälja.Oseriösa tillverkare av avfuktare för krypgrund

Avfuktartillverkare krypgrund Posted on Sat, April 10, 2010 23:19:13

Vi har något riktigt tråkigt att berätta om när det gäller en av våra tidigare leverantörer av avfuktare som är anpassade för att fungera bra i krypgrund.

2004 tog vi kontakt med avfuktartillverkaren och inledde ett samarbete som fungerade mycket bra genom en kontakt hos dem som var mycket väl bevandrad inom problem och lösningar för krypgrund. Han var dessutom kundorienterad och brydde sig om att sluktkunden, d.v.s. våra kunder var nöjda. Efter att denna säljare gick i pension övergick mycket av kontakten till en divisionschef hos dem. Denne divisionschef var allt annat än kundorienterad och hade tvärtemot en nedvärderande attityd. Ett exempel på detta var att han ifrågasatte varför vi inte enbart sålde deras avfuktare. Vårt svar blev att vi ville kunna erbjuda ett brett sortiment för att kunna skräddarsy lösningar till krypgrunder samt uppfylla kunders övriga önskemål. Samtidigt kunde de inte erbjuda en krypgrundsavfuktare till vettigt pris som samtidigt kunde hålla ett lite högre undertryck i krypgrunden. Denne chef sade: Installera en extra fläkt jämte avfuktaren. Vi talade om att vissa av de flesta dåvarande kunder ville ha ett aggregat som klarade av detta utan tillägg av extra utrustning. Svaret från hans sida var att installera fläkten i alla fall, det vet de (kunderna) inget om. Så startade de allt mer eskalerande påtryckningarna från tillverkaren och det hela fortsatte med från deras sida rent olagliga metoder såsom prispåverkan.

Ett av våra måtton är att så långt det är möjligt kunna hålla förmånliga utpriser. Då divisionschefen såg att vi hade ett extrapris på deras avfuktare för krypgrund kom mail till oss där han med stora bokstäver skrev att vi måste hålla listpris från dem! Detta förfarande är strängeligen i svensk lag förbjudet.

Påtryckningarna emot oss hårdnade efter ett tag då vi inte hörsammade försöket till prispåverkan. Hotfulla telefonsamtal och mail inkom gällande att vi inte skulle få sälja deras avfuktare om vi inte plockade bort andra fabrikat såsom t.ex. krypgrundsavfuktare Acetec ur vårt sortiment. Detta sätt att påverka anser vi också vara olagligt. Efter ett tag kom ett brev från dem där det hotades med advokat om vi inte genast tog bort produkter och varumärket från våran hemsida. Valet var mycket enkelt efter denne högst oprofessionelle mans agerande. Vi är måna om våra kunder och vill inte ha något att göra med en ångvält som bara ser till inkomster utan sak- och kundvård! Efter någon vecka var varumärket det handlar om borta från vår sida, till förmån för andra helseriösa tillverkare som bryr sig om både kunderna och deras krypgrund, samtidigt som vettiga priser hålls.

Inte nog med att oseriösa säljarfenomen dök upp. En av de s.k. kundanpassade avfuktarna visade sig också ha en barnsjukdom som de inte åtgärdade och inte heller informerade oss om. Vi såg sorptionsavfuktare efter annan gå sönder p.g.a. detta undermåliga konstruerande. Samtidigt hade mannen mage att via deras hemsida och en pdf-fil gå ut och ytterligare en gång i gränslandet eller faktiskt över gränsen till vad som är lagligt smutskasta en av deras nytillkomna konkurrenter TrygghetsVakten.

Vi har ett tag funderat över om detta skulle anmälas till konkurrensverket, presenteras på hemsidan eller här på bloggen. Det fick till sist bli här då vi vill hålla hemsidan fri från allt vad felaktiga produkter och leverantörer heter. Allt i strävan efter att leverera kvalitet som säkrar en krypgrund på ett så tillförlitligt sätt så möjligt samtidigt som energisnålhet ges.

Vi berättar gärna mer om detta tråkiga som divisionschefen vid namn Johan åsamkat oss och många av deras kunder genom att de fått betala i vårt tycke ett för högt pris på deras produkter. Ring eller maila, passa gärna på att ställa frågor om din krypgrund eller annat utrymme gällande avfuktning eller sanering. Thomas 0706-320092 Jerker 0705-307262 lfs.kontoret@telia.comUtökat sortiment av avfuktare

Avfuktare i juletid Posted on Tue, December 15, 2009 00:40:51

Nu när det nalkas jul så laddar vi upp med ett bredare sortiment av avfuktare i form av Dantherm, som ursprungligen är ett danskt företag med gott anseende och erfarenhet gällande avfuktare och avfuktning. Inriktningen här blir avfuktare med högre kapacitet ämnade som byggavfuktare, för torkrum, poolavfuktare etc.

Hemsidan kommer under ett antal månader uppdateras gällande utbudet från Dantherm då vi ämnar att knyta en varaktig relation med dem.« PreviousNext »