2008 har än så länge varit depressionsartat med rejäla svängningar på börsen. Detta i samband med en relativt sett torr vår har gjort att antalet förebyggande åtgärder gällande krypgrunder och inköp av avfuktare har minskat. Dock har en värmebölja nått oss och varm luft kan som bekant bära mycket fukt, mer än vad kall luft kan. Därför är det nu många krypgrunder i landet som inte mår så värst bra. Vi har fått in ett stort antal rapporter från husägare som säger att det under sista veckan i maj blivit rejält fuktigt i deras krypgrunder, ända upp till 90% RF. Kommer det senare att regna och värmen får hålla i sig så ökar problemen än mer. Risken finns att vi i år får se de stora problemen komma tidigare än de föregående åren. Att snåla in en förebyggande åtgärd som att säkra krypgrund från fukt för att börsen är svajig kan bli mer eller mindre ödesdiger för de husägare som inte har råd med mycket dyra saneringskostnader. Viktigt är att hålla koll på klimatet i krypgrunden så att man kan förekomma problemen ifråga.