Nu kommer Kemikalieinspektionen att leta efter bekämpningsmedel och biocidprodukter som är förbjudna enligt deras gamla och nya föreskrifter. En mer bekant benämning är saneringsvätska. Kemikalieinspektionen kommer att ge sig ut på turne för att leta efter saneringsvätskor som inte är registrerade hos dem eller som är förbjudna att användas då nya regler införts gällande vissa kemikalier. Det är främst butikerna som kommer att granskas och de butiker som t.ex. fortfarande har kvar saneringsvätska som släppts av Jape före 2005 kommer att få bakläxa då denna vätskan nu klassas som otillåten. Jape har gått ut med ett erbjudande om att butikerna kan skicka in den äldre saneringsvätskan till dem i utbyte mot ny tillåten vätska. Faktumet att vissa saneringsvätskor är tillåtna av kemikalienspektionen innebär inte att dessa är ofarliga för oss eller vår natur.

Forskning fortgår och det bekämpningsmedel som är godkänt idag kanske inte är godkänt imorgon. Minns ni vad Jape och andra tillverkare sade före 2005, om sina produkter? De menade att miljöpåverkan var ringa och att produkterna var ofarliga om de användes rätt. Nu har alltså vissa av kemikalierna förbjudits för att man kunnat påvisa att sanningen var en annan. Dagens saneringsvätska kommer med all sannolikhet alltså inte att finnas med samma blandning i framtiden. Vi måste för våra efterkommandes skull titta in mer på att utföra mögelsanering etc. med t.ex. luftrenare som AirSteril, vilken mögelsanerar och luktsanerar med fotokatalytisk verkan vilket inte är miljöförstörande.