En av de största nyheterna, eller den nyhet som kommer att få mest genomslag på marknaden genom Ljungby Fuktkontrolls historia är presenterad via hemsidan.

LFS har genom ett idogt forskningsarbete gällande tillväxtfaktorer för mögel samt letande efter rätt kontakter gällande hårdvara lyckats ta fram en vägvinnande och mycket energisnål hygrostat som fått benämningen HygroPro.

Med hjälp av HygroPro kommer avfuktning i fortsättningen att bli ca. 50 % billigare än med den gamla typen av hygrostater. Den gamla typen av hygrostat känner bara av luftfuktigheten i utrymmet, till skillnad mot LFS lösning som även tar hänsyn till temperaturen, vilket också mögel gör. Då det är svalare i ett utrymme kräver nämnligen mögel högre luftfuktighet för att kunna tillväxa och gro.

Hygropro´s funktioner överträffar vida andra fabrikat då man själv kan justera olika parametrar vilket innebär kalibreringsmöjlighet, drift i ett mögelsäkert autoprogram eller drift genom manuell inställning gällande önskad högsta luftfuktighet.

HygroPro är utrustad med LCD skärm där man tydligt ser alla aktuella inställningar. Automatisk minne för säker drift även efter strömavbrott är ytterligare fördelar.

Driften genom en smart programmerad mikroprocessor innebär en uppdatering gällande hela avfuktningsbranschen samt en avsevärd energibesparing gällande avfuktare och avfuktning i ett brett perspektiv. Inte nog med att avfuktaren styrs till att bli energisnålare, den tvingas inte längre arbeta så mycket och kommer då att hålla längre, vilket tillsammans ger en miljöbesparing vilket i dagens läge är välkommet.