Blog Image

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Mögel i krypgrund negligerat

Krypgrund Posted on Wed, December 18, 2013 12:40:33

Under året som snart gått har det givits mycket ny kunskap då det gäller krypgrund och hur mögel som kan finnas där skulle kunna påverka hälsan hos dem som bor i själva huset. En av de viktigaste sidorna i ämnet, i alla fall under vår domän är den som handlar om att mögel i krypgrund och vind är negligerat.

Här finns via bilder beskrivet hur mögel kan färdas in i huset och även länkar till senaste forskning som vidare underbygger det vi säger.

Hoppas nu med detta kunna sätta stopp för debatten som pågår huruvida mögel i krypgrund kan skada eller ej.Krypgrunder påverkas av värmebölja

Krypgrund Posted on Thu, May 20, 2010 15:08:51

Under den senaste veckan har det rått ett sådant klimat att krypgrunder drabbats av hög fuktlast. Det beror på den s.k. svarta havs-värmen som från rysslandshåll drar in över landet. SVT har skrivit en artikel kring ämnet, vilken kan nås genom länken här.

Vintern har sett till att ordentligt kyla ned marken i krypgrund så att skillnaderna i värme blir höga när denna tropik-liknande luft ventileras in. Kondensbildning har rapporteras från ett antal håll till oss, såväl inne i krypgrund som utanpå grundmurarna.

I övre delen av Sverige har man mött dubbel fuktproblematik då den från Ryssland inkommande värmen och fukten ser till att smälta snön alldeles för snabbt. Källare och krypgrund översvämmas i vissa områden kraftigt. Görs inte snabba insatser emot det inkommande vattnet eller den fukt som tillförs krypgrund riskeras skador på husen för åtskilliga summor i såväl materialbyte som sanering och arbetstimmar. Det är inte heller säkert att försäkringsbolag vill ersätta. Därför är det av största vikt att förebygga så gott det går. Hälsoaspekten måste också vägas in gällande att man riskerar att må dåligt av att bo i ett fuktskadat hus.

Vi läste någon annan artikel om ett mindre hus som fått förankras för att inte flyta iväg, samt om något fall där den bärande marken under hus spolats bort. Sådana händelser är givetvis mycket svåra att gå fri ifrån om olyckan inträffar. Dock har man godare chans att säkra sin krypgrund från fuktig inkommande uteluft och uppstigande markånga i förebyggande skede.

Hoppas nu det löser sig utan vidare skador uppe i norr!TV programmet PLUS om krypgrund

Krypgrund Posted on Mon, March 30, 2009 00:56:11

Titta på TV programmet PLUS med Sverker på onsdag 1/4-09. Där berättar man om ett par som köpte hus med krypgrund, vilken besiktningsmannen sa att den såg fin ut och avfuktare installerades därför inte. Tre år senare var bilden inte densamma. Krypgrunden var då i behov av stora åtgärder p.g.a. fukt.

Ta för vana att kontrollera krypgrunden under ditt hus med täta jämna mellanrum. Installera även hygrometer för kontinuerlig kontroll så slipper du saneringskostnader och renovering.Sommartider är krypgrunds-tider!

Krypgrund Posted on Sun, March 30, 2008 21:54:16

Vintern har varit vad vi inte riktigt är vana vid, en enda förlängd höst kan man säga. Normalt skulle nu våra krypgrunder vara hyfsat uttorkade, vilket inte är fallet. Vid våra fuktmätningar konstateras det att fuktkvoten ofta ligger precis under tillåtna värden eller t.o.m. över. När sedan vår och sommarvärmen kommer dras det in än mer fukt i utrymmena, samtidigt som värmen gör att ett gynnsamt klimat för mögel snabbt uppkommer. Vi tippar på att denna sommar kommer att vara den värsta hittills gällande mögel och hussvampsangrepp i de krypgrunder som fortfarande är oskyddade. Frågan är hur många krypgrunder som fortfarande inte är skyddade via installation av avfuktare eller krypgrundsisolering eller en kombination därav. Enligt vissa källor finns det mellan 400.000 till 700.000 krypgrunder i Sverige. Av dessa beräknar vi att kanske 70.000 är skyddade. Alltså borde det finnas en hel del kvar för fukt- och saneringsbranschen att göra under kanske upp till 20-30 år framöver. Problemet för husägare med grundläggning som krypgrund och torpargrund är om klimatet fortsätter bli varmare och fuktigare. Då kommer problematiken att eskalera och saneringsföretagen kommer att ha väldigt mycket att göra så att köbildning uppstår. Det är inte så trevligt att behöva vänta på hjälp när man väl uppdagat ett problem med mikrobiell tillväxt eller i värsta fall hussvamp. Därför är det än viktigare nu att förebygga problemen genom täta inspektioner och installation av rätt sorts avfuktare då tecken finns på problem.

Med andra ord är sommartider inte bara härliga tider det är också krypgrundstider!Krypgrund

Krypgrund Posted on Tue, February 26, 2008 12:36:19

Vi har nu lagt ut en ansenlig mängd information kring ämnet krypgrund och torpargrund på hemsidan. Informationen behandlar såväl kontroll, förebyggande insatser och akuta åtgärder som sanering och installation av avfuktare.

Klimatet som råder gör att vi får både varmare och fuktigare. Det går illa åt krypgrunderna. I Sverige idag finns mellan 400.000 till 700.000 krypgrunder, undervillor och mindre hus som sommarstugor etc. Just i sommarstugeområden är problematiken extra stor då man ofta inte värmer upp stugan under kallare årstid.

Lukt från krypgrunden brukar vara det första husägaren lägger märke till. Då har mikrobiell aktivitet fått fäste alt. lukt från tryckimpregnerat virke.

Vi presenterar grundligt olika krypgrundslösningar och krypgrundsåtgärder så att husägaren själv kan göra jobbet till en rimlig kostnad.