Blog Image

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Kan mögel leda till cancer?

Sjuka Hus fukt mögel Posted on Wed, December 18, 2013 12:46:26

Någon gång har det hänt att läkare har svarat på frågan om mögel kan leda till cancer med ett fnys och en huvudskakning, då menande att frågan skulle vara dum på något sätt eftersom de anser att det inte kan hända. Om vi tittar på ett antal ärenden där ovanligt många personer fått cancer i samband med att huset de bott eller arbetat i varit fuktskadat och drabbat av mögel så kommer vi fram till att inverkan skulle kunna ske på kroppens immunförsvar så att cancer faktiskt kan uppstå. Mer om detta finns att läsa under sidan http://www.lfs-web.se/mogel-bakterier-pentaklorfenol-cancer.htmNytt 2013

Sjuka Hus fukt mögel Posted on Sun, April 28, 2013 21:48:21

Det nya året har givit en del kring mögel, och kemikalier i sjuka hus. Bland annat har man i Umeå börjat forska kring olika receptorer som vi människor och även djur har i cellmembranen, receptorer som snabbt kan lösa ut försvarande eller varnande samt läkande funktioner i kroppen då vi utsätts för någon typ av förorening. Vi har beskrivit detta lite under sidan mögel och stress och knutet samman det med skolsituationen för många av sveriges barn och lärare. Intressant men samtidigt skrämmande är att man från regeringsnivå i USA nu uppgraderar skaderisken för det gift som under många år använts i hus för att hämma mögel- och rötsvamp, läs mer om pentaklorfenol, som nu av EPA är klassat som cancerogent.Starkare koppling

Sjuka Hus fukt mögel Posted on Thu, December 20, 2012 15:38:33

Senaste tiden har flera projekt och även mer enskilda forskare kommit ut med fastare bevis för att fukt och mögel starkare kopplas till sjuka hus, då menat att man verkligen kan drabbas av ohälsa vid någon typ av fuktskada i hus.

Bland annat har man i Finland dragit igång ett större forskningsprojekt där nya rön nu börjar kunna presenteras.

Vi kommer sondera bland vad som nu händer och sammanställa detta med vår egen kunskap under kommande år.

Att förebygga skador av fukt och mögel väger idag med den “nya” kunskapen ännu tyngre än innan och vi ämnar fortsätta att t.ex. installera avfuktare i förebyggande syfte, samt inte minst via hemsidan tala om hur man på andra sätt kan förebygga och avfukta.