Blog Image

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Mögel upptäcks av Arga Snickaren

Fukt & Mögel Posted on Fri, October 28, 2011 00:14:28

I gårdagens avsnitt av Arga Snickaren utbrast denne vid kontroll av parets vind att det fanns mögel överallt, vitmögel. Detta måste ötgårdas omedelbart enligt programmets huvudperson. Mannen hade inte sagt något om möglet till sin fru då han inte ville att hon skulle oroa sig över det.

Sanering skedde genom att husägarna fick ikläda sig skyddsutrustning både mot mögel och saneringsvätska. De tog novist tag i trycksprutan och applicerade vätskan på de angripna ytorna på vinden.

Efter detta kom vår vän Patrik på TrygghetsVakten in i bilden och installerade deras avfuktare för vind kallad TrygghetsVakten Vind Classic. Det var en bra insats från hans sida fast jag anser att TV-teamet kunde gjort ett bättre jobb med att lyfta fram problematiken med mögel och den åtgärd som gjordes. De hastade förbi det nästan viktigast i hela programmet tycker vi.

Även delen med ventilationsaggregatet VL-100 som installerades hastades förbi på ett tråkigt sätt.

Har du sett programmet Arga Snickaren där han tar hand om huset med mögel och har frågor. Ring gärna oss för den biten med vind och därtill hörande mögel kan vi.Fuktig sommar driver mögel

Fukt & Mögel Posted on Fri, October 07, 2011 23:20:26

Sommarperioden 2011 har bjudit på rekordnivåer av regn, grundvattennivå och fuktinnehåll i luften. Ett stort antal källare, torpargrunder och krypgrunder har stått under vatten.

Somliga hus- och sommarstugeägare har försökt att länspumpa sin krypgrund, fast utan större framgång under den tid där grundvattnet gått över marknivå. Pumpning blir då endast en rundgång av vattnet. Frågor har ställs hur man egentligen ska bära sig åt under en sådan situation.

Det gäller att skydda syllar, reglar samt blindbotten och isolering emot att dra åt sig för högt fuktinnehåll som sedan kan leda till mögel och röta. Det kan om möjligt utföras med en avfuktare som får verka ovanför vattennivån. Avfuktningskapaciteten måste i avfuktaren vara hög eftersom vattenånga avges uppåt till luften. Alternativt kan man använda kraftig byggfläkt som avger värme samt forcerad ventilation som drar luft genom grunden. Lyckats man med pump hålla vattennivån lägre så kan sådan också användas. Vilken lösning som än väljs så blir det inte billigt men billigare än att låta huset ta skada, vilket vid sanering och återställning kan kräva omfattande åtgärder vilka kanske ändå inte kan få bort all den eventuella lukt som mögel och annat relaterat till fuktskada t.ex. cuprinolat material kan ha orsakat.

En möjlig förebyggande åtgärd då det gäller översvämning av krypgrund kan vara att dika av så vattnet leds bort. Det går dock inte i alla sommarstugeområden för att husen byggts för nära vatten.

Vi är ganska säkra på att ett stort antal husägaren nu under hösten och vintern kommer märka av den fuktiga sommarens påverkan på deras hus där mögel börjar lukta upp i boytan då värmen sätts igång och skapar undertryck så att luft dras upp från grunden.Mögel och mygel – Bilskojare

Fukt & Mögel Posted on Wed, June 29, 2011 00:17:04

Då det gäller vår policy kring hantering av mögel och försäljning av avfuktare m.m. kan nämnas att vi verkligen vill göra rätt för oss och behandla våra kunder på ett bra sätt, ställa upp vid ev. reklamationer och ge det där lilla extra, likt good will i vissa lägen. Det är inte alla företag som arbetar utefter denna policy. Tyvärr har en i vår personal mött en väldigt oseriös bilaffär som har gjort en hel del för att mörka undan fel som funnits och finns i två nyare bilar som inhandlats. Så här får det inte fungera, som företag har man ett ansvar för produkter som levererats samt tjänster som utförts. Frågan är vad som egentligen far i vissa företag idag? Siktar de på snabb vinst och tidig sorti eller vad är det som far igenom deras huvuden? Detta inlägg hamnade ur två aspekter under kategori Mögel och Mygel – Bilskojare.Mögel efter tsunami i Japan

Fukt & Mögel Posted on Mon, March 14, 2011 21:55:30

Vi sänder kondoleanser till Japan, Kina och andra av tsunamin drabbade länder. Hoppas innerligt att japanerna kan hantera kärnkraftsverken så att inte härdsmälta med efterkommande strålning sker.

Något som är ofrånkomligt efter att så många hus och områden blivit vattenskadade är mögel. I USA blev mögel i hus mycket uppmärksammat efter orkanerna Rita och Katrina. Det är efter fukt- och vattenskada vanligt med olika sorters mögel i konstruktioner som inte kunnat torka ut tillräckligt snabbt, vilket är i stort sett omöjligt efter en katastrof i den dignitet som japan nu upplever. I USA har ett stort antal människor blivit dåliga av innemiljön efter dessa katastrofer. Man vet att möglet kan ha en hälsopåverkande effekt med ett antal symptom, som i vissa fall kan vara allvarliga. Samtidigt sker det emissionsutsläpp från fuktigt byggnadsmaterial, såsom formaldehyd och andra kemikalier.

Japans problem har bara börjat. Vi hoppas än en gång att detta löser sig på ett så bra sätt som möjligt. Sänder en extra tanke till i synnerhet alla barn i Japan samt de som mist sina barn och andra närstående.Husvagn och villavagn med mögellukt

Fukt & Mögel Posted on Tue, February 22, 2011 21:03:10

Det är mycket vanligt att känna elak lukt eller s.k. mögellukt i villavagnar och husvagnar. Särskilt om de inte vinterförvaras så att fukt, regn och snö inte kan orsaka mögel och lukt i dessa. Det är ett måste att värma upp både villavagn och husvagn under höst, vinter och vår även om man inte ska vara i vagnen. Det eftersom konstruktionen ser ut sådan att fukt lätt kan leta sig in i väggar tak och golv. Har det sedan bildats mögel i konstruktionen är det mycket svårt att sanera bort det utan att riva upp och ersätta med friskt material. Med andra ord var rädd om din husvagn och villavagn! Använd också avfuktare, särskilt om du vistas i vagnen under kall årsperiod och inte ventilerar så mycket. Fukt ansamlas då inne och vandrar ut i väggar och främst taket.Mögel i många hus

Fukt & Mögel Posted on Mon, February 21, 2011 13:19:11

Boverket har gjort en undersökning som omfattar 1.800 hus i Sverige, för att sedan använda denna undersökning att statisktisk sett bedöma skicket på det totala byggnadsbeståndet i landet. De fann att många av husen var så illa ansatta av fukt och mögel att fuktskadorna påverkande luften inomhus, vilket kunde upptäckas via luktsinne eller okulärt. Boverket har satt en tidsram för att åtgärder så snabbt som möjligt ska utföras. Deras åtgärdsplan ligger fram till 2020, där de flesta fuktskador ska vara borta. Ett av medlen för att kunna uppnå denna tidsram är att certifiera fuktsakkunniga som vid husförsäljning ska (likt energideklaration) gå in och genomsöka huset efter ev. problem. Information ska också ges till husägare för att dessa ska kunna förebygga och åtgärda fukt, mögel och lukt, i t.ex. krypgrund, källare, vind, platta på mark och andra aktuella konstruktioner. Totalt kan det för husägare komma att röra sig om upp till 12.000:- i kostnad för att få huset sitt energi- och fuktdeklarerat. Vi har skrivit lite om det under Boverket Betsi.Hus med mögel svåra att sälja

Fukt & Mögel Posted on Sat, July 31, 2010 10:36:17

DN har uppmärksammat det problem som vi innan skrivit om, nämnligen att husköpare väljer att avstå köp då det konstaterats förhöjda värden av fukt eller rent av mögel i huset. DN´s artikel om dessa problem med husköp relaterat mögel. Vår sedan länge presenterade info. om samma fenomen med mögel.

Det visar sig att allt fler blivit medvetna om de risker och den ekonomiska olägenhet som kan följa vid ett husköp där fuktskada i form av mögel hittats. I senaste rapporterna menas att hela 17% av köparna har nobbat ett objekt av given anledning. Vi tror att det i verkligheten finns ett mörkertal och att fler har valt att avstå husköpen. I vilket fall som helst kommer denna siffra att stiga då det skrivs och forskas allt mer inom ämnet mögel och de hälsorisker som kan tillstöta för de som bor i huset. Allt fler vill de facto inte ta chansen att betala dyrt för ett hus som kanske visar sig vara ett s.k. sjukt hus.

Det efterforskas nu p.g.a. ett antal byggskandaler såsom den senaste kring “enstegstätad fasad” säkrare byggmetoder där delkonstruktionerna inte drabbas av mögel i samma högfrekventa utsträckning. Vi tror att när man väl börjar bygga säkrare och mer sett till fukt förlåtande så kommer än fler att välja bort de hus som idag uppvisar riskkonstruktion.

Det är tyvärr inte sällan som vi får in samtal från förtvivlade husköpare vilka redan har skrivit under köpekontraktet och har uppdagat att deras hus inte mår bra eller att skadorna av mögel eller lukt var avsevärt större än vad de innan trodde.

Samtidigt berättar alldeles för många om att besiktningsmannen de anlitat inte funnit, förringat eller rent av negligerat sådant som definitivt skulle vara avgörande för om de från början velat investera i boendet eller ej.