Det har tidigare varit för dyrt att köpa in solsystem i form av solpaneler om man bara ser till den direkta ekonomiska vinsten. Regeringen flaggade för ett tag sedan olyckligtvis om bidrag för inköp av solpaneler. Det medförde att företag och privatpersoner som planerade inköp väntade innan de slog till, tills klara riktlinjer gavs gällande solenergibidraget. Detta medförade att vår leverantör Leja Handel inte sålde och de gick i konkurs. Regeringen gör här enligt vårt och många andras tycke väldigt fel i att långt i förväg gå ut och flagga för kommande bidragsberättigande. Det är bättre att när riktlinjerna är klara gå ut med informationen och samtidigt ge retroaktiv avdragsrätt. Detta hade underlättat för många företag i branschen. Vi själva måste lägga ned ett stort arbete i att finna lämpliga leverantörer för vårt eget utbud av solenergi-produkter. På hemsidan finns sedan tidigare luftsolfångare. Solfångare som värmer upp luft fungerar under rätt omständigheter även som avfuktare. påWikipedias sida står det lite kort sammanfattning om solfångare.

Klicka på den i detta översta länken till solpaneler så öppnas vårtt nya projekt upp i forma av en ny hemsida där i princip allt inom solenergi och solfångare kommer att presenteras.

Den nyare tekniken med nätuppkopplade eller även kallat nätanslutna solsystem inkluderande solpaneler och en inverter är mycket intressanta och har öppnat väg för att ägare av hus ska kunna bli än mer oberoende av el än vad som tidigare varit möjligt.

Ett aber med Regeringens bidrag är att detta inte verkar räcka till för alla sökanden. Vi kommer att följa upp händelserna genom information på våra hemsidor.