Blog Image

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Fotokatalys i luftrenare kan vara bluff

Luftrening & Sanering Posted on Wed, May 19, 2010 11:34:03

Vi har tittat på och jämfört olika luftrenare med fotokatalys både i fältförsök och genom att öppna och granska själva konstruktionen. Det visar sig att man från vissa företag hävdar att det i deras luftrenare sker fotokatalys även om det inte finns någon riktig katalysator inbegripen. Med riktig katalysator menas att det någonstans i anslutning till uv-lampan i luftrenaren ska finnas coating i form av t.ex. titiandioxid eller liknande för högst möjliga effekt.

Viss mindre fotokatalytisk effekt kan nås om man applicerar aluminiumplåtar runt lampan. Meningen är då att aluminiumoxiden som kanske bildas på plåten ska alstra fotokatalys när uv-ljuset når oxiden ifråga.

Vi anser definitivt inte att man kan marknadsföra en luftrenare med orden fotokatalys om det ej finns någon reell katalysator inuti.

Den vilseledande marknadsföringen kanske beror på att annonsörerna till fullo inte kan princierna för hur fotokatalys fungerar. De hävdar att det bildas fotoplasma från luftreningen. Fotoplasma är som vi ser det egentligen benämning för processen där uv-ljuset möter ozon som båda kommer ifrån den speciella kompositlampan. Då bildas hydroxylradikaler som är en slags oxidationsagent. Det har inte direkt med fotokatalysfunktionen att göra och ska inte heller blandas ihop med denna, även om liknande och synergiska effekter nås om man lägger till katalysatorer som i sin tur kraftigt accelererar resultatet.

Våra egna luftrenare AirSteril innehåller katalysatorer i form av aluminiumskivor med coating av TiO2 vilket är förkortning av Titandioxid. Därmed ges fotokatalysresultat av mycket hög kvalitet, även om konkurrenter säger tvärtom för att få sälja.Luftrenare AirSteril Silent

Luftrening & Sanering Posted on Mon, March 30, 2009 00:48:54

AirSteril har som luftrenare och saneringsaggregat rönt stor framgång och vi har därmed beslutat att bredda utbudet med en fotokatalytisk luftrenare för inomhusmiljö med namnet Airsteril Silent. Denna enhet är vägghängd och estetisk mycket snygg att titta på. Framförallt är den totalt ljudlös och arbeter genom naturlig termik. Vårt mål vid framtagandet var att genom denna luftrenare förebygga astma och allergi samt smitta av bakterier, vilket inte alla luftrenare kan då de endast filtrerar luften och inte neutraliserar skadliga ämnen såsom Silent gör.

Håll koll på hemsidan under luftrenare där Silent kommer att presenteras inom kort då den inkommer vårt lager i morgon 30/3-09.Luftrenare AirSteril

Luftrening & Sanering Posted on Fri, November 09, 2007 23:06:52

Vi har sett ett behov av kombinerad luftrenare och saneringsaggregat till vettigt pris. Efter idogt letande och testande fann vi Luftrenare AirSteril som visade sig vara precis ett sådant aggregat. AirSteril arbetar genom tre olika metoder vilka är UVC (UV-ljus), PCO (fotokatalys) samt valbart PO (foto-oxidation – ozon). Import och distribution av Luftrenare AirSteril kommer via oss att ske till återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Finland.Luftrenare

Luftrening & Sanering Posted on Wed, March 14, 2007 23:33:50

Efter mycket arbete med mer eller mindre miljöskadliga saneringsvätskor har vi nu funnit en mycket effektiv ersättande produkt vid namn Biozone.

Biozone renar luft och ytor med hjälp av en fotokatalytisk process som startas av en speciell UV-Lampa. Denna metod är till skillnad från renodlade ozon-aggregat godkänd att användas i miljö där människor och djur vistas. Genom detta godkännande kan t.ex. företag som drabbats av brandrökskada eller mögel etc. fortsätta sin verksamhet samtidigt som Biozone ser till att rena luft och ytor i lokalerna.

Aggregaten gör sig mycket bra i hemmet, skolan, inom vården, på skönhetssalonger etc. då virus, pollen och annat hälsoskadligt otyg elimineras. Detta innebär en stor hjälp för bl.a. allergiker och astmatiker.

Vissa saneringsarbeten måste fortfarande ske med hjälp av den initiala metoden med att pensla eller spraya på saneringsvätskor. Detta i fall av t.ex. hussvamp i krypgrund.

Vi kan nu stolt presentera oss som auktoriserade installatörer och återförsäljare samt distriktsansvariga för Småland och Skåne.

Det ska bli mycket spännande att se marknaden växa för denna minst sagt revolutionerande produkt och inte minst att få vara med i expansionen.

Här är några av Biozone´s kunder i USA:

The White House
Department of Defense
FBI
US Air Force- Kabul
US Attorneys Office
US Geological Survey
US Attorneys Office
US Coast Guard
Chatorn Police Department Shaker Heights Police Dept.
Alaska State Troopers
Southeastern Ohio Reg. Jail
Orange County Corrections Dept. Tactical Support Equipment
Talent City Public Works
Lansing City Council
NY City Transit Authority
Virginia Dept. of Transportation
Lodi Housing Authority
California Coastal Comm..
UCLA Police Department
Fire Training Center

Läs mer på vår hemsida: http://www.lfs-web.se/biozone_luftrenare.htm

Uppdatering 20091214..

Då vi direktimporterar AirSteril som är en konkurrerande luftrenare sett till Biozone så valde Biozone-Sverige att inte längre låta oss sälja deras luftrenare. Vi hörsammade och har endast under en övergångsperiod ett Powerzone aggregat kvar för uthyrning.