Blog Image

Ljungby Fuktkontroll & Sanering - Företagsblogg

Om företagsbloggen

Här presenteras nyheter och övriga företagshändelser

Kan mögel leda till cancer?

Sjuka Hus fukt mögel Posted on Wed, December 18, 2013 12:46:26

Någon gång har det hänt att läkare har svarat på frågan om mögel kan leda till cancer med ett fnys och en huvudskakning, då menande att frågan skulle vara dum på något sätt eftersom de anser att det inte kan hända. Om vi tittar på ett antal ärenden där ovanligt många personer fått cancer i samband med att huset de bott eller arbetat i varit fuktskadat och drabbat av mögel så kommer vi fram till att inverkan skulle kunna ske på kroppens immunförsvar så att cancer faktiskt kan uppstå. Mer om detta finns att läsa under sidan http://www.lfs-web.se/mogel-bakterier-pentaklorfenol-cancer.htmMögel i krypgrund negligerat

Krypgrund Posted on Wed, December 18, 2013 12:40:33

Under året som snart gått har det givits mycket ny kunskap då det gäller krypgrund och hur mögel som kan finnas där skulle kunna påverka hälsan hos dem som bor i själva huset. En av de viktigaste sidorna i ämnet, i alla fall under vår domän är den som handlar om att mögel i krypgrund och vind är negligerat.

Här finns via bilder beskrivet hur mögel kan färdas in i huset och även länkar till senaste forskning som vidare underbygger det vi säger.

Hoppas nu med detta kunna sätta stopp för debatten som pågår huruvida mögel i krypgrund kan skada eller ej.Nytt 2013

Sjuka Hus fukt mögel Posted on Sun, April 28, 2013 21:48:21

Det nya året har givit en del kring mögel, och kemikalier i sjuka hus. Bland annat har man i Umeå börjat forska kring olika receptorer som vi människor och även djur har i cellmembranen, receptorer som snabbt kan lösa ut försvarande eller varnande samt läkande funktioner i kroppen då vi utsätts för någon typ av förorening. Vi har beskrivit detta lite under sidan mögel och stress och knutet samman det med skolsituationen för många av sveriges barn och lärare. Intressant men samtidigt skrämmande är att man från regeringsnivå i USA nu uppgraderar skaderisken för det gift som under många år använts i hus för att hämma mögel- och rötsvamp, läs mer om pentaklorfenol, som nu av EPA är klassat som cancerogent.Starkare koppling

Sjuka Hus fukt mögel Posted on Thu, December 20, 2012 15:38:33

Senaste tiden har flera projekt och även mer enskilda forskare kommit ut med fastare bevis för att fukt och mögel starkare kopplas till sjuka hus, då menat att man verkligen kan drabbas av ohälsa vid någon typ av fuktskada i hus.

Bland annat har man i Finland dragit igång ett större forskningsprojekt där nya rön nu börjar kunna presenteras.

Vi kommer sondera bland vad som nu händer och sammanställa detta med vår egen kunskap under kommande år.

Att förebygga skador av fukt och mögel väger idag med den “nya” kunskapen ännu tyngre än innan och vi ämnar fortsätta att t.ex. installera avfuktare i förebyggande syfte, samt inte minst via hemsidan tala om hur man på andra sätt kan förebygga och avfukta.Mögel upptäcks av Arga Snickaren

Fukt & Mögel Posted on Fri, October 28, 2011 00:14:28

I gårdagens avsnitt av Arga Snickaren utbrast denne vid kontroll av parets vind att det fanns mögel överallt, vitmögel. Detta måste ötgårdas omedelbart enligt programmets huvudperson. Mannen hade inte sagt något om möglet till sin fru då han inte ville att hon skulle oroa sig över det.

Sanering skedde genom att husägarna fick ikläda sig skyddsutrustning både mot mögel och saneringsvätska. De tog novist tag i trycksprutan och applicerade vätskan på de angripna ytorna på vinden.

Efter detta kom vår vän Patrik på TrygghetsVakten in i bilden och installerade deras avfuktare för vind kallad TrygghetsVakten Vind Classic. Det var en bra insats från hans sida fast jag anser att TV-teamet kunde gjort ett bättre jobb med att lyfta fram problematiken med mögel och den åtgärd som gjordes. De hastade förbi det nästan viktigast i hela programmet tycker vi.

Även delen med ventilationsaggregatet VL-100 som installerades hastades förbi på ett tråkigt sätt.

Har du sett programmet Arga Snickaren där han tar hand om huset med mögel och har frågor. Ring gärna oss för den biten med vind och därtill hörande mögel kan vi.Fuktig sommar driver mögel

Fukt & Mögel Posted on Fri, October 07, 2011 23:20:26

Sommarperioden 2011 har bjudit på rekordnivåer av regn, grundvattennivå och fuktinnehåll i luften. Ett stort antal källare, torpargrunder och krypgrunder har stått under vatten.

Somliga hus- och sommarstugeägare har försökt att länspumpa sin krypgrund, fast utan större framgång under den tid där grundvattnet gått över marknivå. Pumpning blir då endast en rundgång av vattnet. Frågor har ställs hur man egentligen ska bära sig åt under en sådan situation.

Det gäller att skydda syllar, reglar samt blindbotten och isolering emot att dra åt sig för högt fuktinnehåll som sedan kan leda till mögel och röta. Det kan om möjligt utföras med en avfuktare som får verka ovanför vattennivån. Avfuktningskapaciteten måste i avfuktaren vara hög eftersom vattenånga avges uppåt till luften. Alternativt kan man använda kraftig byggfläkt som avger värme samt forcerad ventilation som drar luft genom grunden. Lyckats man med pump hålla vattennivån lägre så kan sådan också användas. Vilken lösning som än väljs så blir det inte billigt men billigare än att låta huset ta skada, vilket vid sanering och återställning kan kräva omfattande åtgärder vilka kanske ändå inte kan få bort all den eventuella lukt som mögel och annat relaterat till fuktskada t.ex. cuprinolat material kan ha orsakat.

En möjlig förebyggande åtgärd då det gäller översvämning av krypgrund kan vara att dika av så vattnet leds bort. Det går dock inte i alla sommarstugeområden för att husen byggts för nära vatten.

Vi är ganska säkra på att ett stort antal husägaren nu under hösten och vintern kommer märka av den fuktiga sommarens påverkan på deras hus där mögel börjar lukta upp i boytan då värmen sätts igång och skapar undertryck så att luft dras upp från grunden.Mögel och mygel – Bilskojare

Fukt & Mögel Posted on Wed, June 29, 2011 00:17:04

Då det gäller vår policy kring hantering av mögel och försäljning av avfuktare m.m. kan nämnas att vi verkligen vill göra rätt för oss och behandla våra kunder på ett bra sätt, ställa upp vid ev. reklamationer och ge det där lilla extra, likt good will i vissa lägen. Det är inte alla företag som arbetar utefter denna policy. Tyvärr har en i vår personal mött en väldigt oseriös bilaffär som har gjort en hel del för att mörka undan fel som funnits och finns i två nyare bilar som inhandlats. Så här får det inte fungera, som företag har man ett ansvar för produkter som levererats samt tjänster som utförts. Frågan är vad som egentligen far i vissa företag idag? Siktar de på snabb vinst och tidig sorti eller vad är det som far igenom deras huvuden? Detta inlägg hamnade ur två aspekter under kategori Mögel och Mygel – Bilskojare.Mögel efter tsunami i Japan

Fukt & Mögel Posted on Mon, March 14, 2011 21:55:30

Vi sänder kondoleanser till Japan, Kina och andra av tsunamin drabbade länder. Hoppas innerligt att japanerna kan hantera kärnkraftsverken så att inte härdsmälta med efterkommande strålning sker.

Något som är ofrånkomligt efter att så många hus och områden blivit vattenskadade är mögel. I USA blev mögel i hus mycket uppmärksammat efter orkanerna Rita och Katrina. Det är efter fukt- och vattenskada vanligt med olika sorters mögel i konstruktioner som inte kunnat torka ut tillräckligt snabbt, vilket är i stort sett omöjligt efter en katastrof i den dignitet som japan nu upplever. I USA har ett stort antal människor blivit dåliga av innemiljön efter dessa katastrofer. Man vet att möglet kan ha en hälsopåverkande effekt med ett antal symptom, som i vissa fall kan vara allvarliga. Samtidigt sker det emissionsutsläpp från fuktigt byggnadsmaterial, såsom formaldehyd och andra kemikalier.

Japans problem har bara börjat. Vi hoppas än en gång att detta löser sig på ett så bra sätt som möjligt. Sänder en extra tanke till i synnerhet alla barn i Japan samt de som mist sina barn och andra närstående.Next »