Någon gång har det hänt att läkare har svarat på frågan om mögel kan leda till cancer med ett fnys och en huvudskakning, då menande att frågan skulle vara dum på något sätt eftersom de anser att det inte kan hända. Om vi tittar på ett antal ärenden där ovanligt många personer fått cancer i samband med att huset de bott eller arbetat i varit fuktskadat och drabbat av mögel så kommer vi fram till att inverkan skulle kunna ske på kroppens immunförsvar så att cancer faktiskt kan uppstå. Mer om detta finns att läsa under sidan http://www.lfs-web.se/mogel-bakterier-pentaklorfenol-cancer.htm