Det nya året har givit en del kring mögel, och kemikalier i sjuka hus. Bland annat har man i Umeå börjat forska kring olika receptorer som vi människor och även djur har i cellmembranen, receptorer som snabbt kan lösa ut försvarande eller varnande samt läkande funktioner i kroppen då vi utsätts för någon typ av förorening. Vi har beskrivit detta lite under sidan mögel och stress och knutet samman det med skolsituationen för många av sveriges barn och lärare. Intressant men samtidigt skrämmande är att man från regeringsnivå i USA nu uppgraderar skaderisken för det gift som under många år använts i hus för att hämma mögel- och rötsvamp, läs mer om pentaklorfenol, som nu av EPA är klassat som cancerogent.