I gårdagens avsnitt av Arga Snickaren utbrast denne vid kontroll av parets vind att det fanns mögel överallt, vitmögel. Detta måste ötgårdas omedelbart enligt programmets huvudperson. Mannen hade inte sagt något om möglet till sin fru då han inte ville att hon skulle oroa sig över det.

Sanering skedde genom att husägarna fick ikläda sig skyddsutrustning både mot mögel och saneringsvätska. De tog novist tag i trycksprutan och applicerade vätskan på de angripna ytorna på vinden.

Efter detta kom vår vän Patrik på TrygghetsVakten in i bilden och installerade deras avfuktare för vind kallad TrygghetsVakten Vind Classic. Det var en bra insats från hans sida fast jag anser att TV-teamet kunde gjort ett bättre jobb med att lyfta fram problematiken med mögel och den åtgärd som gjordes. De hastade förbi det nästan viktigast i hela programmet tycker vi.

Även delen med ventilationsaggregatet VL-100 som installerades hastades förbi på ett tråkigt sätt.

Har du sett programmet Arga Snickaren där han tar hand om huset med mögel och har frågor. Ring gärna oss för den biten med vind och därtill hörande mögel kan vi.