Sommarperioden 2011 har bjudit på rekordnivåer av regn, grundvattennivå och fuktinnehåll i luften. Ett stort antal källare, torpargrunder och krypgrunder har stått under vatten.

Somliga hus- och sommarstugeägare har försökt att länspumpa sin krypgrund, fast utan större framgång under den tid där grundvattnet gått över marknivå. Pumpning blir då endast en rundgång av vattnet. Frågor har ställs hur man egentligen ska bära sig åt under en sådan situation.

Det gäller att skydda syllar, reglar samt blindbotten och isolering emot att dra åt sig för högt fuktinnehåll som sedan kan leda till mögel och röta. Det kan om möjligt utföras med en avfuktare som får verka ovanför vattennivån. Avfuktningskapaciteten måste i avfuktaren vara hög eftersom vattenånga avges uppåt till luften. Alternativt kan man använda kraftig byggfläkt som avger värme samt forcerad ventilation som drar luft genom grunden. Lyckats man med pump hålla vattennivån lägre så kan sådan också användas. Vilken lösning som än väljs så blir det inte billigt men billigare än att låta huset ta skada, vilket vid sanering och återställning kan kräva omfattande åtgärder vilka kanske ändå inte kan få bort all den eventuella lukt som mögel och annat relaterat till fuktskada t.ex. cuprinolat material kan ha orsakat.

En möjlig förebyggande åtgärd då det gäller översvämning av krypgrund kan vara att dika av så vattnet leds bort. Det går dock inte i alla sommarstugeområden för att husen byggts för nära vatten.

Vi är ganska säkra på att ett stort antal husägaren nu under hösten och vintern kommer märka av den fuktiga sommarens påverkan på deras hus där mögel börjar lukta upp i boytan då värmen sätts igång och skapar undertryck så att luft dras upp från grunden.