Vi sänder kondoleanser till Japan, Kina och andra av tsunamin drabbade länder. Hoppas innerligt att japanerna kan hantera kärnkraftsverken så att inte härdsmälta med efterkommande strålning sker.

Något som är ofrånkomligt efter att så många hus och områden blivit vattenskadade är mögel. I USA blev mögel i hus mycket uppmärksammat efter orkanerna Rita och Katrina. Det är efter fukt- och vattenskada vanligt med olika sorters mögel i konstruktioner som inte kunnat torka ut tillräckligt snabbt, vilket är i stort sett omöjligt efter en katastrof i den dignitet som japan nu upplever. I USA har ett stort antal människor blivit dåliga av innemiljön efter dessa katastrofer. Man vet att möglet kan ha en hälsopåverkande effekt med ett antal symptom, som i vissa fall kan vara allvarliga. Samtidigt sker det emissionsutsläpp från fuktigt byggnadsmaterial, såsom formaldehyd och andra kemikalier.

Japans problem har bara börjat. Vi hoppas än en gång att detta löser sig på ett så bra sätt som möjligt. Sänder en extra tanke till i synnerhet alla barn i Japan samt de som mist sina barn och andra närstående.